Huvudmeny
Forskare från PEP-nätverket i samtal.

2017-08-23

Skolforskare lär sig av varandras skillnader

I augusti har forskare inom pedagogiskt arbete rest till Borås från världens alla hörn för att diskutera sin forskning.

– Hur vi förstår pedagogiskt arbete kan variera väldigt mycket mellan till exempel de nordiska och de anglosaxiska länderna. Det kanske låter självklart nu, men det var det inte från början. Tidigare kunde vi kanske ta amerikansk forskning och tro att den skulle gå att använda rakt av i våra egna sammanhang. Men när vi tittar på de uppdrag skolor i USA och skolor i Sverige har fått från sina respektive länders politiker ser det helt olika ut. Och det blir så uppenbart när vi arbetar...