Huvudmeny
Margareta Oudhuis

2018-01-23

Huvudtalare på FN-konferens om organisationers...

Nyligen gav de ut en bok om organisatorisk resiliens. Nu bjuds de in till FN som huvudtalare för att berätta om sin forskning kring organisationers livskraftsförmåga.

Margareta Oudhuis, senior professor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås, och forskarkollegan Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, beger sig den 12 mars till FN:s högkvarter i New York.

– Vi har bjudits in till en konferens där man ska diskutera det ramverk som FN antog år 2013, ”The Organizational Resilience Management System”, som är tänkt att bistå FN:s alla skilda enheter att bygga och förbättra sin resiliensförmåga för...