Huvudmeny
Studenter på campus

2018-04-18

Borås håller ställningarna

Antalet anmälningar till Högskolan i Borås är i stort sett oförändrat mot föregående år med en minskning totalt på 0,5 procent. Det visar statistik efter att sista anmälningsdag till höstens program och kurser passerat.

– Det är starkt av oss och vi är nöjda under rådande omständigheter med högkonjunktur och låg arbetslöshet bland unga i närområdet. I goda tider väljer många att jobba istället för att studera på högskolenivå, konstaterar rektor Björn Brorström.

Rektor har ordet Rektor har ordet


En mycket lyckad och viktig hållbarhetsdag

Strategigruppen för hållbar högskola har genomfört en hållbarhetsdag riktad till medarbetare och kåraktiva studenter.


Regeringen satsar – plattform för hållbart mode och hållbara textilier i Borås

Högskolan i Borås har fått regeringens uppdrag att etablera en nationell plattform för samverkan mellan aktörer som arbetar med att utveckla en hållbar textil- och modeindustri.

Rektor har ordet