Huvudmeny
Digitalisering inom vård

2018-02-21

Digitalisering, vård och nyttiggörande fokus i nytt samarbete

Högskolan i Borås har tillsammans med Högskolan i Skövde och Högskolan Väst fått i uppdrag från lärosätenas ledningar att undersöka möjligheten till forskningssamverkan inom digitalisering, vård och nyttiggörande.

Det är en grupp om sex forskare som tillsammans utifrån dagens samhällsutmaningar samt tidigare resultat från gemensamma diskussioner ska identifiera relevanta behov inom området.

Representanter från Högskolan i Borås är Stefan Cronholm, professor i informatik och Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap. Syftet är att Högskolan i Borås, tillsammans de andra lärosätena, ska identifiera vilka möjliga projekt man kan bidra med utifrån vårdens behov samt undersöka...