Huvudmeny
Akram Zamani och Marie Fahlén

2018-04-19

Tre nya kurser HU-diplomerade

Antalet kurser diplomerade inom hållbar utveckling (HU) ökar stadigt. I samband med hållbarhetsdagen 18 april diplomerades ytterligare tre kurser.

– Vi har högt ställda krav på de kurser vi diplomerar och nu ansluter sig ytterligare tre kurser till skaran som redan har fått diplom. Det är mycket glädjande att fler arbetar med att utveckla sina kurser, säger Björn Brorström, rektor.

– Många av högskolans lärare tar i dag upp aspe­kten hållbar utveckling och reflekterar kring den i sin utbildning. De kurser som nu diplomeras har bedömts uppfylla det övergripande kravet på reflektion om och...