Huvudmeny

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

Hög med böcker

2018-03-27

Publikationer inom A3 februari-mars 2018

Publikationslistan hämtas direkt från DiVA, så glöm inte att registrera dina publikationer där!

Böcker/rapporter Hultgren, F. (2018). Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn : Delaktighetsprocesser på Malmö Stadsbibliotek (Vetenskap för profession). Borås: Högskolan i Borås. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-13651 Avhandlingar Zimmerman, F. (2018). Det tillåtande och det begränsande : En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet (Doktorsavhandling). Göteborg. Hämtad från...