Huvudmeny

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

Plastkasse med texten

2017-06-22

Akademichefens sommarhälsning

Nu väntar en lång och härlig sommar, då vi förhoppningsvis kan förkovra oss i sådant som får oss att slappna av.

Vårens medarbetarundersökning gav oss nyligen, bland annat, det mindre roliga men tyvärr inte så förvånande resultatet att många inom vår akademi, och högskolan överlag, känner sig stressade i sitt arbete och upplever sig ha en alltför tung arbetsbörda. I akademins ledningsråd har vi redan börjat diskutera insatser för att skapa en arbetsmiljö där vi alla kan känna att vi har en rimlig och hållbar arbetstakt och -börda. Ett enormt viktigt arbete som väntar under kommande läsår och...