Huvudmeny

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

Henrik Linusson

2017-11-30

Nystart: Systemarkitekturutbildningen drar igång efter paus

Hej, Henrik Linusson! Du är, tillsammans med kollegan Patrick Gabrielsson, programansvarig för Systemarkitektutbildningen som hösten 2018 drar igång efter att ha varit pausad under två år.

Hur arbetar ni inför nystarten av programmet? – Under det senaste året har vi lagt ner mycket arbete på att se över utbildningsplanen för programmet, med stor hjälp från flera kollegor på sektionen. Fokus har legat på att skapa ett ännu mer sammanhållet utbildningsprogram, med en tydligare forskningsanknytning. Samtidigt har det varit viktigt för oss att bibehålla grundidén med programmet – att utbilda skickliga system- och programutvecklare med goda teoretiska kunskaper i både informatik och...