Huvudmeny

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

Anita Kjellström

2017-10-19

Anita Kjellström ny chef på Sektionen för förskollärarutbildning

Den 11 september tillträdde Anita Kjellström, universitetslektor vid Högskolan i Skövde som ny sektionschef på Sektionen för förskollärarutbildning. Chefsuppdraget har hon på 50%, samtidigt som hon finns kvar på Högskolan i Skövde på 50% för att driva samarbetet mellan de båda lärosätena vad gäller lärarutbildningar i hamn.

– Jag är universitetslektor i pedagogik och frågor som rör forskning och forskningsförankring inom förskollärarutbildningen ligger mig mycket varmt om hjärtat. Jag är också väldigt intresserad av digitalisering om digital kompetens för studenter.