Huvudmeny
Högskolan i Borås

2017-10-18

Hållbar utveckling ska finnas som mål i alla utbildningar

Nyligen kom beskedet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att Högskolan i Borås har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning. Men hur ser arbetet med hållbar utveckling ut på Akademin för textil, teknik och ekonomi (A1). Vi ställde några frågor till Peter Ahlström, samordnare för hållbar utveckling (HU).

Hur jobbar vi med hållbar utveckling på A1? – Vi jobbar utifrån akademins handlingsplan som baseras på högskolans centrala mål och handlingsplan. Alla akademier har en egen handlingsplan som är anpassad till deras verksamhet. – En aktivitet som vi håller på med just nu och som ingår i handlingsplanen är att gå igenom alla utbildningar för att se att det finns en HU-diplomerad kurs i varje utbildning. Vi går också igenom alla utbildningsplaner för att se att de innehåller ett HU-relaterat mål....