Huvudmeny
Studenter på campus

2017-05-16

Ett bra söktryck för akademin

Även om antalet anmälningar till högskolor och universitet i Sverige minskar även i år, har flera utbildningar vid A1 gått bättre än föregående år.

– Det är framför allt programmen Byggingenjör, Civilekonom och Modedesign som går bättre än föregående år, men överlag har söktrycket inte minskat nämnvärt för akademins utbildningar, säger Mikael Löfström, akademichef. Att Byggingenjörsutbildningen ökar även i år, tror programansvarige Börje Hellqvist beror på flera olika skäl. – En stor anledning till varför söktrycket ökar för byggingenjörsutbildningen är en stark byggkonjunktur, branschens engagemang i utbildningen och ett gott rykte,...