Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Åsa Larsson, Monica Lindblad och Laura Darcy

2017-10-19

Hållbara kurser diplomerades

Två kurser på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd fanns bland de som förärades med diplom för arbetet med att integrera hållbar utveckling (HU) i kursmomenten. Diplomen delades ut i samband med Days of Knowledge 16-18 oktober.

Diplomen till kurserna "Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, 6 hp" och
"Specialistsjuksköterskans vårdande och hälsoarbete, 5hp" delades ut i samband med Days of Knowledge 16-18 oktober.