Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Doktorander inom forskarutbildningen

2018-03-27

Doktorander presenterar sina studier under forskarlunch

Som en del i att hålla varandra uppdaterade om akademins senaste forskning anordnas forskarluncher. Den 14 mars var det doktoranderna Malin Jakobsson, Aleksandra Jarling och Maria Claessons tur att presentera sina studier om ungdomars sömn och om vård av äldre.

Vi bad dem svara på tre frågor som sammanfattning till deras studier:

Beskriv din forskning

Vad är syftet och målet med ditt projekt?

Varför behövs forskning på detta område?

Läs deras svar i artikeln