Huvudmeny
Högskolan i Borås

Välkommen till Gränsöverskridande EftermiddagsMöte (GEM)

GEM står för Gränsöverskridande eftermiddagsmöte och är ett tillfälle när rektor Björn Brorström bjuder in till en högskolegemensam eftermiddag med information, föreläsning och fika.

Hösten 2017

Ett tillfälle återstår under höstterminen 2017. Läs mer och anmäl dig:

Våren 2018

Fyra tillfällen är planerade för vårterminen 2018. Information om respektive tillfälle kommer.

  • 31 januari
  • 21 mars
  • 25 april
  • 23 maj

Våren 2017 – GEM: Forskning som förändrar samhället

Under våren 2017 synliggjordes, som en del av högskolans 40-årsjubileum, den forskning som bedrivs inom högskolans forskningsområden. Detta gjordes genom en föreläsningsserie där två medarbetare inom varje område presenterade sin bild av forskningsområdet, speglat genom den forskning som medarbetaren själv bedriver.

22 februari

Forskning som förändrar samhället - fokus Människan i vården samt Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
Se filmen från föreläsningen.

15 mars

Forskning som förändrar samhället - fokus Handel och IT samt Resursåtervinning, samt extrainsatt föreläsning under rubriken "På väg mot ett annat Borås".
Se filmen från föreläsningen. 

19 april

Forskning som förändrar samhället - fokus Textil och mode
Se filmen från föreläsningen.

17 maj

Forskning som förändrar samhället - fokus Biblioteks- och informationsvetenskap samt Samhällsbyggande
Se filmen från föreläsningen.