Huvudmeny
Högskolans campus

31 januari: Jämställdhetsintegrering 

Arbetet med jämställdhetsintegrering planeras och pågår på alla myndigheter och på alla lärosäten i Sverige. Regeringen och ministern för högre utbildning och forskning har tydligt framfört att detta är ett prioriterat område.

På GEM informerar vi om aktuella strategier och riktlinjer på nationell nivå och förväntningar på lärosätenas arbete. Utöver detta redovisas Högskolan i Borås pågående arbete inom fokusområdena ”könsbundna studieval” och ”karriärvägar”. Du får också möjlighet att diskutera och ge synpunkter på valda områden.

Tid: 13:00-15:00
Plats: M404
Anmäl dig senast 29 januari.

Program

13:00–13:30

Inledning
Björn Brorström, rektor

Fokusområden för jämställdhetsintegrering
Linda Borglund, samordnare för lika villkor

13:30–14:30

Information om pågående arbete: 

Könsbundna studieval – Pilotutbildningar
Jörgen Tholin, prorektor

Karriärvägar – Samverkansskicklighet som merit
Anna Bergstrand, samverkansstrateg

14:30–15:00

Fika och diskussion

Anmälan

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).