Huvudmeny

Seminarier om bioplast, matsvinn och bioreaktorer


Tid: 2018-02-14, 09:00 — 11:30
Plats: D519
Evenemangstyp: Föreläsning

Välkommen när doktoranderna Veronika Bátori, Pedro Ferreira de Souza Filho och Amir Mahboubi Soufiani,  inom resursåtervinning berättar om sina forskningsresultat.

Det är ett "mittseminarium" där samtliga har minst två accepterade/publicerade vetenskapliga artiklar vardera.

Veronika Bátori - Bioplastics from orange waste

Pedro Ferreira de Souza Filho - Valorization of food industry waste by filamentous fungi

Amir Mahboubi Soufiani - Flat-sheet membrane bioreactors for robust biofuel production

Seminariet hålls på engelska.