Huvudmeny
Dator

Internutbildning

I maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen som ersätter nuvarande PUL (personuppgiftslagen). På högskolan är förberedelserna igång. 

Under senvåren och början av sommaren har det kommit utredningar med anledning av Dataskyddsförordningen som införs nästa år. Fyra utredningar (SOU) har remisstid nu, tre pågår till september och en till november. Dessa är förslag till ny svensk Dataskyddslag, Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, EUs dataskyddsförordning och utbildningsområdet samt Så stärker vi den personliga integriteten. Med anledning av detta behövs tid för (framförallt vår jurist) att dels sätta sig in i förslagen till nationell lagstiftning, dels behöver innehållet i högskolans internutbildning ses över för att innefatta dessa förtydliganden. Nya utbildningstillfällen kommer erbjudas, preliminärt från senare delen av september och framåt. 

De utbildningstillfällen som var planerade i augusti ställs in och ni som redan anmält er till dessa får mail med information om detta.

Under våren genomfördes ett antal utbildningstillfällen, framförallt för systemägare och systemförvaltare och registreringar i högskolans förteckningssystem har påbörjats (eller genomförts fullt ut). 

Har du frågor är du välkommen att kontakta jurist Åsa Dryselius eller handläggare Henrik Schmidt.