Huvudmeny
Bi på gul blomma

Pedagogiska utvecklingsmedel

Rektor har, utifrån högskolans övergripande mål sätta studentens lärande i centrum och det efterföljande fokusområdet högskolepedagogisk utveckling, beslutat att ge medarbetare möjlighet att ansöka om medel för pedagogiskt utvecklingsarbete (dnr 176-16).

Lista över samtliga ansökningar Pedagogiska medel 2017 (pdf)

För eventuella frågor kring utlysningen om pedagogiska utvecklingsmedel, kontakta Lill Langelotz.

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL