Huvudmeny

Teaching Sabbatical - STINT

Utveckling av utbildning och lärarrollen i Hong Kong, Singapore, Japan och USA - STINT Teaching Sabbatical

Du som är lärare vid högskolan kan genom Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, få stipendium för vistelse vid ett lärosäte i Hong Kong, Singapore, Japan eller USA och där delta i planering och genomförande av undervisning.

STINT Teaching Sabbatical är ett stipendieprogram som vill stimulera till ökat internationellt utbyte vad gäller undervisning och utveckling av utbildning genom att svenska lärare får möjlighet att vara vid ett lärosäte med hög utbildningskvalitet. Syftet med programmet är att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfaren­heter med utgångspunkt i lärar­rollen, snarare än i forskar­rollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och att nya nätverk bildas.

Läraren som söker ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i verksamheten vid högskolan. Stipendiet , som är personligt och skattefritt, tilldelas läraren. Stipendiebeloppet fastställs av STINT och beräknas utifrån lönebortfall och merkostnader i samband med vistelsen. STINT bekostar resan till och från vistelseorten för stipendiaten och eventuella medföljande.

Läs mer om STINT Teaching Sabbatical (extern länk)

Ansökan

Nästa ansökningsomgång öppnar preliminärt sommaren 2018. Intresserade lärare gör en intresseanmälan till Högskolan i Borås på avsedd blankett som akademisamordnaren för internationalisering tillhandahåller. Bland de intresserade lärarna väljer Högskolan i Borås ut maximalt två lärare som nomineras till STINT som stipendiater. Samtliga handlingar i ansökan ska vara på engelska.

I din ansökan till att bli nominerad av Högskolan i Borås ska du beskriva varför du söker STINT Teaching Sabbatical, varför du är en lämplig kandidat och hur erfarenheten kommer att gynna Högskolan i Borås. Ansökningar skickas till samordnaren för internationalisering på din akademi. Deadline för din ansökan är den 1 augusti.

Kontakta akademisamordnaren för internationalisering

Akademin för textil, teknik och ekonomi:

Jenny Balkow
E-post: jenny.balkow@hb.se
Telefon: 033-435 4554
Mobil: 0701-914819

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd:

Laura Darcy
E-post: laura.darcy@hb.se
Telefon: 033-435 4717

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT:

Veronica Trépagny
E-post: veronica.trepagny@hb.se
Telefon: 033-435 4065
Mobil: 0701-040761

Rapportering

Som STINT-stipendiat är du skyldig att lämna in en rapport om ditt utbyte till Högskolan i Borås. Detta görs på särskilt formulär som medföljer meddelande om beviljande. Högskolan i Borås och stipendiaten utarbetar gemensamt en plan för hur stipendiatens kunskap och erfarenhet ska spridas och tas tillvara i organisationen.

Intervjuer och information från tidigare STINT-stipendiater

Helena Francke - Chinese University of Hong Kong 

Tobias Richards - University of California Berkeley

Malin Nilsson - National University of Singapore