Huvudmeny

Driftsinformation RSS


Uppgradering av HBKAT

Under helgen har hbkat (hbkat.hb.se) blivit uppdaterad till en ny version. Detta innebär att layouten är lite annorlunda men funktionaliteten är...


E-post-utskick från GWCheck Report

Det har under natten gått ut ett mail - GWCheck Report - till alla GroupWise-användare. Vi kör löpande analyser av GroupWise-brevlådor för att...


Planerat driftstopp Ladok 12 april

Planerat driftstopp i Ladok pga uppgradering torsdag den 12 april kl 05:30-09:00. Systemet kommer inte att vara tillgängligt under tiden...


Nytt spam-filter för högskolans mailsystem

För att förbättra vår förmåga att stoppa spam har högskolan tillsammans med flera andra lärosäten börjat använda ett gemensamt mailfilter. Tanken är...


Kritisk sårbarhet upptäckt för MacOS High Sierra 10.13, 10.13.1

Kritisk sårbarhet upptäckt för MacOS High Sierra 10.13, 10.13.1 Om du är Mac-användare och har version MacOS High Sierra 10.13.1 behöver du åtgärda...