Huvudmeny

2018-04-13 E-post-utskick från GWCheck Report

Det har under natten gått ut ett mail - GWCheck Report - till alla GroupWise-användare.

Vi kör löpande analyser av GroupWise-brevlådor för att upptäcka problem. Av misstag fick användarna denna gång en rapport med en analys av sin egen brevlåda. Mailet är helt ofarligt och kan raderas.