Huvudmeny

Verksamhetsstöd

Enheten Verksamhetsstöd har ungefär 200 anställda. På bilderna ser du några av oss som arbetar med med det som enheten har som uppgift: att ge goda förutsättningar för högskolans grundutbildning och forskning, med särskilt ansvar för samordning av högskolans administrativa verksamhet.

God arbetsmiljö för oss

Vi arbetar för en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter där mängden arbete är väl anpassat till arbetstid. För oss är god arbetsmiljö - stöd från kollegor, att vara en del av ett team och att känna samhörighet i en grupp som kan ge avlastning. En tillgänglig, närvarande, lyssnande chef som kommunicerar på ett tydligt sätt och som är insatt i medarbetarnas arbetsuppgifter.

Det handlar också om god fysisk och psykisk arbetsmiljö med tillgång till system och arbetsredskap. Vi vill ha högt i tak för diskussioner, där vi utgår från att alla medarbetare inom organisationen har ett gott syfte och vill väl. Dessutom är det viktigt för oss att kunna samarbeta och ha roligt tillsammans.

Texten är en sammanfattning av åsikter som togs fram vid en reflektionsdag "Ett år efter ny organisation" som Verksamhetsstödet hade i maj 2015.

Aktuellt RSS


Aktiviteter för goda arbetsförhållanden

I våras genomfördes en medarbetarenkät på Högskolan i Borås och arbetet efter detta går vidare.– I stort sett alla medarbetare inom Verksamhetsstöd...


Pilotprojekt tar kvalitetsarbetet framåt

På avdelningen Ekonomi genomfördes nyligen en audit inom området inköp och upphandling som ett pilotprojekt i det övergripande kvalitetsarbetet. Även...

Till alla meddelanden