Huvudmeny

Guider till att söka vetenskapligt material

Under denna sida samlar bibliotekets undervisande bibliotekarier bra guider till hur man söker olika typer av information och hur man identifierar vetenskapligt material.

Vad är en vetenskaplig artikel? -en guide från KIB (Karolinska Institutets Bibliotek) på 45minuter om hur man identifierar vetenskapliga artiklar. Detta lärobjekt är pedagogiskt och lätt att ta sig genom.

Vad är en vetenskaplig artikel? -en kort introduktion i form av en pdf från KIB, syftet med lathunden är att fylla behovet av en kortfattad introduktion om vetenskaplig publicering i allmänhet och vetenskapliga artiklar i synnerhet.

Vad är en vetenskaplig artikel? -film på 1:32minuter som enkelt förklarar vad och varför du skall använda dig av vetenskapliga artiklar i till exempel ditt examensarbete.

Bedöma olika sorters tidskrifter -pdf skapad av vår undervisande bibliotekarie Sara Hellberg om hur du identifierar och bedömer olika typer av tidskrifter och på så sätt kan bedöma innehållet i viss mån.

Vetenskaplig publicering -en guide från Högskolan i Jönköping på 16 minuter som beskriver olika typer av publikationer samt hur vetenskaplig publicering fungerar.