Huvudmeny

Forskning som gör skillnad


Högskolans forskning utgår från sex prioriterade områden som är baserade på utbildningens behov liksom behov i det omgivande samhället.

Läs mer

I forskningsprojektet Roll to bag undersökte forskarna möjligheterna att prova kläder virtuellt, kundanpassa plagget och producera det lokalt.

Läs mer på hb.se/roll-to-bag

Forskningsmagasin 1866

Läs nyutkomna nummer

"Vetenskap för profession"

Visa rapportserien

Högskolan i Borås publikationsdatabas

Sök artiklar och publikationer i DiVA