Huvudmeny

Aktuellt

Möte på företag

2017-12-15

Balans ger livskraftiga företag

I ett samarbete mellan högskolorna i Borås och Skövde studerar forskarna vad som gör att vissa företag överlever och är framgångsrika över tid – att de har organisatorisk resiliens. Nu kommer andra boken om vad de har kommit fram till, den här gången vänder de sig till forskarvärlden.

Författarna Margareta Oudhuis, professor vid Högskolan i Borås, Stefan Tengblad, professor vid Högskolan i Skövde berättar om boken:

– Den handlar om beskrivningar av faktorer som är viktiga för att företag och organisationer, men även hela regioner, ska kunna vara livskraftiga över tid, resilienta. Boken sammanfogar olika teoretiska perspektiv till en helhet och innehåller också många konkreta exempel för att belysa och skapa en förståelse för dessa faktorers betydelse.