Huvudmeny
Gabriella Norberg Boysen

2017-10-16

Delaktighet i beslut viktigt för patienters tillit till vården

Kan patienter med behov av primärvård uppleva tillit till vården om ambulanssjuksköterskan hänvisar till vårdcentral? Och är det patientsäkert? Gabriella Norberg Boysen, som nyligen har disputerat i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, forskar om detta.

Gabriella Norberg Boysen, som nyligen har disputerat och är den första som disputerar i vårdvetenskap i Högskolan i Borås egen regi  forskar om detta. Hon är själv ambulanssjuksköterska och har varit mån om att fortsätta detta arbete på deltid under sin doktorandtid.