Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Forskning
2017
Välj

Bilar från Volvo

Intelligenta bilar ger svar om konkurrenskraftig digitalisering

Ny forskning visar hur etablerade företag kan hålla sig konkurrenskraftiga under digitala omställningar.

Gabriella Norberg Boysen

Delaktighet i beslut viktigt för patienters tillit till vården

Kan patienter med behov av primärvård uppleva tillit om ambulanssjuksköterskan hänvisar till vårdcentral? Och är det patientsäkert?


Viktigt att stötta konstruktiva och demokratiska aktörer

I år gick Sociala medier-priset till Viralgranskarens redaktörer. Priset möjliggörs av bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.


Studerar varför ungdomar sover för lite

Malin Jakobsson, doktorand inom Människan i vården, ska ta reda på vad ungdomar upplever påverkar deras sömn.


En binda som kan återanvändas och återvinnas

Forskarna Karin Högberg och Lena Berglin ska utveckla och testa en återanvändningsbar och återvinningsbar sanitetsbinda.


Nytt datacenter främjar samarbete med näringslivet

Håkan Sundell, docent inom avancerad dataanalys, ska köpa en touchskärm designad för bordsapplikationer till ett näringslivsanpassat datacenter


Lyckad heldag i forskningens tecken

Lyckat när ForskarFredag gick av stapeln på Högskolan i Borås den 29 september. Högskolan nådde ut med sin forskning till allmänhet i alla åldrar.


Mer forskning om tillgänglig läsning behövs

Anna Hampson Lundh, forskare vid Bibliotekshögskolan, har kartlagt forskning om hur personer med läsnedsättning använder tillgängliga medier.


Studerar patienters klagomål inom psykiatrin

Anna Råberus, doktorand inom Människan i vården och lärare på sjuksköterskeutbildningen, forskar om anmälningar till patientnämnden.


Ny essäsamling om antinazisten Birger Forell

Välkommen fredag 6 oktober på boksläpp av rapporten ”Att tjäna är människans storhet: Idéhistoriska essäer om Birger Forell”.