Huvudmeny

Seminarier

En viktig del av CAV:s verksamhet består i en seminarieserie med ett antal seminarier årligen.

Under 2017 anordnas fyra seminarier, läs om samtliga nedan.

20 september: "Balans mellan människa och maskin"

Den 20 september handlar CAV:s seminarium om digitalisering, eller människa och maskin, som vi uttrycker det. Kommer vi människor att bli överflödiga på framtidens arbetsplatser? En representant från näringslivet och en från akademin problematiserar frågan.

Christer BodellChrister Bodell, Advisory Industry Consultant på SAS Institute, om sin medverkan:

”Vad gäller människa och maskin så ser jag hur vi hela tiden flyttar gränserna för det som datorerna gör åt oss. Det som var science fiction för några år sedan är idag vardag, exempelvis att en dator slår världsmästaren i schack. Idag är det helt naturligt. Det är mer en fråga om vem som tar besluten, inte vem som processar data och skapar informationen.”

Anders HjalmarssonAnders Hjalmarsson, Senior Researcher in Information Systems for Sustainable Transport på RISE Viktoria Swedish ICT, om sin medverkan:

”I forsknings- och innovationsprojektet Born to Drive så utvecklas kunskap och teknik som gör fordon till sina egna transportörer i logistikkedjan. Med andra ord så kan bilar genom autonom självkörande förmåga och ett intelligent transportsystem transportera sig själv från produktionslinan till bil-, järnvägs- eller färjetransport för vidare distribution till bilåterförsäljare och kunder. I ett annat scenario kan hyrbilar efter användning växla mode och transportera sig själva tillbaka till uthyrningsfirman och behöver inte hämtas av dedikerade chaufförer för återlämning. Självkörande och intelligent teknik har flera möjligheter att effektivisera logistikflöden, sänka kostnaden och göra processen mer säker. Men vad händer med människan i logistikprocessen när maskinen blir mer självständig och koordinerar sig på egen hand i flödet?

Paneldebatt

Annette Neergaard-Möller

Heidi Ström

Seminariet avslutas med en paneldebatt om digitalisering med Heidi Ström och Annette Neergaard-Möller. Heidi Ström är personal-chef vid Södra Älvsborgs Sjukhus och har även arbetat bl. a. tolv år som HR-chef och med change management inom HR-transformationsprojekt för Volvokoncernen. Annette Neergaard-Möller är Service Level Manager på Borås Stads IT-avdelning.

Med i paneldebatten medverkar också ovanstående två föreläsare.

Moderator är Jan Nolin, professor i informationsvetenskap på Högskolan i Borås och forskare om internet och sociala medier. 

Utställning och mingel inför seminariet

En halvtimme innan seminariet börjar har du möjlighet att mingla med våra samarbetspartners och föredragshållare under en miniutställning. Passa på att utbyta idéer och erfarenheter. Vi bjuder på kaffe.

Tid: 20 september kl. 15:00-17:00 (utställningen startar 14:30)
Plats:
M506, Högskolan i Borås (OBS: ny lokal)

Anmäl dig här

22 november: ”Hälsa och balans i arbetslivet”

Den 22 november handlar CAV:s seminarium om hälsa i arbetslivet. Hur främjas god hälsa? Hur satsar man långsiktigt på sina medarbetare? Hur viktigt är fysisk aktivitet för en välmående arbetsplats? En representant från näringslivet och en från akademin problematiserar frågorna.

Åsa LindqvistÅsa Lindqvist, Parker Service Center Manager på Parker Hanifin om sin medverkan:

”Jag kommer prata om balans i hälsa och alla delar det innefattar. Exempelvis rör det sig om fysisk aktivitet kontra återhämtning och om hur företag kan ha en bra dialog som fångar och inspirerar så många som möjligt. På det stora hela hoppas jag att deltagarna får med sig hur man kan främja god hälsa på en arbetsplats och hur man kan jobba för att satsa långsiktigt på personalen.”

Ann BremanderAnn Bremander, professor i biomedicin vid Högskolan i Halmstad, om sin medverkan:

”Min forskning har fokus på fysisk aktivitet, och dess relation till hälsa, som en viktig del i ett sunt arbetsliv och liv. Jag kommer lyfta både vikten av träning och faran med stillasittande för hälsan generellt. Något som kan påverka båda dessa saker är hur vår fysiska arbetsmiljö och -plats ser ut. En annan viktig fråga är hur man hittar den personliga motivationen till fysisk aktivitet.”

Utställning och mingel inför seminariet

En halvtimme innan seminariet börjar har du möjlighet att mingla med våra samarbetspartners och föredragshållare under en miniutställning. Passa på att utbyta idéer och erfarenheter. Vi bjuder på kaffe.

Tid: 22 november kl. 15:00-17:00 (utställningen startar14:30)
Plats:
M204, Högskolan i Borås

Anmäl dig här

Våren 2017

8 mars: "Balans mellan ledning och styrning"

Vad är skillnaden mellan ledning och styrning, hur hänger dessa två begrepp samman och vad händer när de inte går hand i hand?  CAV välkomnar dig till seminariet ”Balans mellan ledning och styrning” den 8 mars. Då möter vi bland annat före detta kommunchefen i Marks kommun.

Haleh Lindqvist, numera hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Region Halland, började som kommunchef i Marks kommun sommaren 2010. Då kastades hon rakt in i ett uppmärksammat fosterhemsärende, där fortsatta granskningar visade på allvarliga brister och systemfel. Den så kallade socialskandalen blev starten på ett förändringsarbete med en öppenhetspolicy inom den kommunala organisationen. Själv har Lindqvist kommenterat att förändringarna inte föll alla i smaken men att kommunen gått stärkta ur processen. Under seminariet berättar hon mer om sina erfarenheter från tiden som kommunchef.

Haleh Lindqvist och Jan OlaussonVi träffar också Jan Olausson, kvalitetsstrateg i Borås Stad, med fokus på processutveckling och hållbar utveckling. Olausson arbetar även med övergripande styr- och ledningsfrågor, uppföljning av nämnder och större utredningar. Under seminariet ger han oss en bild av hur ledning och styrning kan fungera i en kommun utifrån några väl valda exempel.

Paneldiskussion

Vi kommer även att ha en paneldiskussion med bland andra Annette Carlson, kommunalråd, för att belysa publikens frågor om styrning och ledning i kommunala verksamheter. Moderator är CAV:s nya föreståndare Daniel Yar Hamidi, forskare i innovationsvetenskap vid Högskolan i Borås och specialiserad på ledning och styrning.

Anmälan är stängd.

Tid: 15:00-17:00
Plats: C203, Högskolan i Borås

Välkommen!

15 maj: "Låter du enbart ekonomin styra? Balans mellan olika perspektiv skapar hållbar tillväxt"

Årets andra CAV seminarium gästas av ingen mindre än Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv, tidigare Scaniachef och en av de tongivande förespråkarna för balanserat styrkort (BSC av engelskans Balanced Scorecard). Östling berättar under seminariet mer om metoden som tar sin utgångspunkt i att traditionell styrning lagt för stor vikt vid enbart det finansiella perspektivet.

Leif Östling är företagsledaren som är mest känd för sin tid som chef på Scania. 26 år gammal, 1972, stegade han in genom fabriksgrindarna för första gången som nyutexaminerad civilingenjör och civilekonom. Det var inom Scania han avancerade och i 23 år styrde han bolaget framgångsrikt.

Leif ÖstlingSom Scaniachef förespråkade Östling fler styrperspektiv än enbart de ekonomiska för att skapa hållbar tillväxt, det vill säga balanserat styrkort. Syftet med metoden är att skapa en mer balanserad styrning (därav namnet) och förverkliga organisationens strategier genom att följa upp flera olika mätetal:

  • Finansiellt perspektiv (finansiell ställning, lönsamhet)
  • Kundperspektiv (kundnöjdhet, marknadsandelar)
  • Lärande- och utvecklingsperspektiv (innovationsintensitet, nya produkters andel av försäljning)
  • Interna processer (ledtider, kvalitetsnivå)
  • Medarbetarperspektiv (förekommer huvudsakligen endast i svenska modeller, t.ex. attraktivitet som arbetsgivare, personalutveckling)

Forskare – vad står svenskt ledarskap för idag?

Under seminariet den 15 maj möter vi även forskarna Margareta Oudhuis, seniorprofessor vid Högskolan i Borås, och Stefan Tengblad, professor vid Högskolan i Skövde, som ger perspektiv på framgångsrik styrning, organisering och ledning.

Margareta Oudhuis och Stefan TengbladSverige var under 1970- till 90-talet ett föregångsland när det gäller att framgångsrikt använda sig av arbetsorganisatoriska modeller med medarbetarinflytande och innehållsrika utvecklande arbeten som grundbultar. Scania tillhörde de företag som gick i bräschen med skilda arbetsorganisatoriska modeller under denna tidsperiod. Sedan kom lean in i bilden. Hur har det påverkat medarbetarinflytandet och ett innehållsrikt arbete och medarbetarengagemang? Vad måste till för att vi ska uppnå ett balanserat och hållbart arbetsliv i en globaliserad värld?

Detta kommer Margareta Oudhuis och Stefan Tengblad berätta mer om.

Tid: 15:00-17:00
Plats: Sparbankssalen, Högskolan i Borås

Anmäl dig här senast 11 maj

Välkommen!