Huvudmeny

Lovisa Ekwall

Huvudregistrator
Verksamhetsstöd
Ekonomi

Handläggare
Verksamhetsstöd
Stab, verksamhetsstöd

Handläggare
Verksamhetsstöd
Stab, verksamhetsstöd

Rumsnummer: A704
Telefonnummer: 033-435 4071
Mobilnummer: 0702-583080
E-post: lovisa.ekwall@hb.se
Signatur: LOK

Uppdaterad : 2017-06-08