Huvudmeny

Karen Nowé Hedvall

Studierektor
Universitetslektor
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: C410
Telefonnummer: 033-435 4483
E-post: karen.nowe_hedvall@hb.se
Signatur: NOW
Till forskarens profilsida

Uppdaterad : 2017-08-14