Huvudmeny
Per-Olof Höög och Jenny johannisson vid avtäckning av tavlan.

2017-10-18

Nu är street art-målningen på plats

Med ett ryck avtäcktes den – den street art-målning av The London Police som Borås Stad skänkte till högskolan i samband med firandet av 40-årsjubileet.

Målningen har nu fått sin permanenta plats inne i restaurang Balder på Högskolan i Borås. Per-Olof Höög, kommunfullmäktiges ordförande i Borås, och Jenny Johannisson, vicerektor vid högskolan, drog ner täckduken med ett gemensamt ryck.

Båda gladdes åt placeringen av tavlan, där den direkt hamnar i blickfånget för restauranggästerna. Jenny Johannisson drog också en kvick, tilllfälligheternas parallell mellan namnet på konstnärsduon, The London Police, och stadens och högskolans...