Huvudmeny
Så kan barn bli mer delaktiga i samhället

2018-04-23

Så kan barn bli mer delaktiga i samhället

Att få vara med och utforma ett barnbibliotek stärker barns delaktighet och samhörighet i samhället. Det visar forskning som utförts av forskare vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. En rapport släpps 24 april.

Arbetet med Malmö stadsbiblioteks nya barnavdelning har nu utmynnat i en forskningsrapport "Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn: Delaktighetsprocesser på Malmö Stadsbibliotek".

– Rapporten handlar om de processer som ledde till det färdiga barnbiblioteket och hur barn kan vara delaktiga i arbetet, säger Frances Hultgren, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.