Huvudmeny

Kan komplex simuleringsträning öka patientsäkerheten?

Tid: Torsdag 6 juli 2017, kl. 12:00-13:00
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangör: Högskolan i Borås

14 procent av patienter vid svenska sjukhus drabbas av en vårdskada under sin sjukhusvistelse – en siffra som oroar. Hur kan vi öka patientsäkerheten? Går det att åstadkomma redan på utbildningsnivå? Kan komplex simuleringsträning vara ett verktyg?

Forskning visar att sjuksköterskestudenter känner oro inför sin framtida yrkesroll. Inte oväntat med tanke på att det dagligen sker situationer inom svensk hälso- och sjukvård som äventyrar patientsäkerheten. För att öka patientsäkerheten behövs ett fokusskifte från ekonomi och biologi till patienten – till människan. Hur upplevs den vård som ges? Detta fokusskifte måste ske redan på utbildningsnivå. En möjlig lösning kan vara komplex simuleringsträning på kliniska träningscenter där forskning och utbildning integreras – en utbildningsmetod som är kostsam. Hur högt värderas egentligen patientsäkerheten? Det är dags att ta ansvar och möjliggöra för vårdpersonal att erbjuda en mänsklig, trygg och säker vård.

Moderator:
Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet

Paneldeltagare:
Anna-Lena Sörenson (S), riksdagsledamot och vice ordförande i Socialutskottet
Bengt Eliasson (L), riksdagsledamot och suppleant i Socialutskottet
Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet
Eva Estling, samordnare patientsäkerhet, SKL
Viveka Persson, enhetschef på Utvärderingsavdelningen, UKÄ
Magnus Hagiwara, universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan i Borås

Inledningspresentation hålls av:
Lina Palmér, universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan i Borås
Anders Sterner, doktorand och universitetsadjunkt i vårdvetenskap, Högskolan i Borås