Huvudmeny
Forskningsledare och professor Vincent Nierstrasz

Forskningsseminarium om samarbetet mellan högskolorna i Skövde och Borås

Välkommen till en eftermiddag där forskningsledarna från varje tema berättar om sina viktigaste forskningsframsteg i samarbetet. Det finns också tid för diskussion och frågor. 

Högskolan i Borås  och Högskolan i Skövde har sedan 2013 ett strategiskt forskningssamarbete tillsammans. Just detta samarbete avslutas sommaren 2018.

Inom samarbetet har lärosätena förenat sina styrkor inom fyra utvalda teman:

  • Design, textil och hållbar utveckling
  • Information och kommunikationsteknik
  • Vård och välbefinnande
  • Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Huvudfinansiär är VGR samt högskolorna själva. Läs mer om samarbetet.

När: 13 juni 2018
Tid: Kl. 13:00-16:10
Var: Vestindien, Textile Fashion Center, Högskolan i Borås


Program

13:00-13:10 Rektorerna Björn Brorström, Högskolan i Borås och Lars Niklasson, Högskolan i Skövde inleder

13:15 -13:45 Design, textil och hållbar utveckling – Vincent Nierstrasz, professor i textilteknologi vid Högskolan i Borås

13:50-14:20 Informations- och kommunikationsteknik – Göran Falkman och Eva Söderström, båda biträdande professorer i datavetenskap vid Högskolan i Skövde

14:20-14:45 Fika

14:50-15:20 Vård och välbefinnande

  • Gener och livsstil – Fredrik Ståhl, professor i genetik, Högskolan i Borås och Catharina Gillsjö, universitetslektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde 
  • KRAFT – Annelie Sundler, docent i vårdvetenskap, Högskolan i Borås och Catharina Gillsjö, universitetslektor i omvårdnad Högskolan i Skövde

15:25-15:55  Framtidens företagande – Rolf Solli, Högskolan i Borås och Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde båda professorer i företagsekonomi

16:00-16:10 Avslutning av moderator Jenny Johannisson, vicerektor för forskning vid Högskolan i Borås


Anmälan till seminariet (senast 7 juni)

Behandling av data*

Informationen i anmälningsformuläret kommer att samlas i en databas som arrangören Kommunikation vid Högskolan i Borås har tillgång till. Syftet är att veta hur många som kommer på seminariet för att kunna boka lokal. Det är också för att kunna ta kontakt med de som anmält sig ifall någonting ändras angående seminariet. Datan i databasen flyttas till Excel där den blir sökbar. Informationen kommer att raderas efter seminariet.