Huvudmeny
Arkivbild. Ambulans och ambulansförare. Foto: Suss Wilén.

Forskningssymposium om prehospital akutsjukvård 2018


Välkommen till en spännande dag om forskning inom prehospital akutsjukvård. Skriv in torsdag 8 mars i kalendern och anmäl dig nedan redan nu. Symposiet är kostnadsfritt, lunch och kaffe ingår. 

Under en heldag presenteras aktuella forskningsresultat och vårdutvecklingsprojekt inom det prehospitala området. Vi kommer att få lyssna till presentationer som från olika infallsvinklar berättar om:

Arrangemanget "Forskningssymposium om prehospital akutsjukvård 2018" är ett ypperligt tillfälle för kompetensutveckling och utbyte för forskare och verksamma inom larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning och primärvård –  över hela landet.

PreHospen vid Högskolan i Borås och Forum för prehospital FoU i Västra Götalandsregionen står bakom det årliga symposiet.

  • Prehospital vårdutveckling inom Västra Götalandsregionen
  • Bedömning och patientsäkerhet
  • Ambulanspersonalens hälsa
  • Dokumentation och register till stöd för vård och forskning
  • Stroke- och sepsis forskning
  • Hjärtstopp och HLR

 

Så tag chansen att uppdatera dig, dela med dig, socialisera och nätverka!

Datum och tid: 8 mars 2018
Plats: Högskolan i Borås

Mer detaljerat program kommer att publiceras på denna sida längre fram.

Välkomna hälsar PreHospen-gänget!

Anmäl dig här

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Centrum för prehospital forskning, PreHospen, vid Högskolan i Borås har tillgång till. Syftet är att veta antalet besökare för att kunna boka lokal och möjliggöra förberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.