Huvudmeny

Seminarium - Organisatorisk resiliens

I mars åker forskarna Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde, och Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås, på en inbjudan till FN i New York för att tala om sin nyligen utkomna bok The Resilience Framework. Organizing for Sustained Viability. Boken handlar om vad det är som gör företag, organisationer och regioner uthålligt livskraftiga. Innan dess har du möjlighet att delta på ett seminarium där boken presenteras av författarna.

Boken tar upp användbara teoretiska modeller och intressanta fallstudier. Frågor som ställs är: 

• Hur kan varor och tjänster produceras socialt, tekniskt och ekonomiskt hållbart?
• Reflektioner görs utifrån olika fallstudier: 
– Ett modeföretag som vitaliserats efter ett ägar- och ledningsbyte. 
– Betydelsen av medarbetarskap för ett hållbart arbetsliv. 

Välkommen att lyssna på författarna och var med och diskutera dessa viktiga och aktuella frågor!

Datum och tid: 2 februari kl. 13:00 — 15:00 
Plats: M404, Högskolan i Borås

Seminariet arrangeras av forskargruppen Sustainable Consumption Research Group vid Högskolan i Borås.

Välkommen att lyssna på föredragen och diskutera dessa viktiga och aktuella frågor!

  • Datum: 2 februari
  • Tid: 13:00 - 15:00
  • Lokal: M404 (ingång Biblioteket)

Anmälan krävs och sker via formuläret nedan.

Behandling av uppgifter *

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som arrangörerna, Sustainable Consumption Research Group, vid Högskolan i Borås har tillgång till. Syftet är att veta antalet besökare för att kunna boka lokal och för att kunna ta kontakt vid eventuella förhinder. Uppgifterna i databasen förs över till excel där uppgifter blir sökbara. Uppgifterna kommer att raderas ur databasen efter genomfört arrangemang.