Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Högskolan i Borås
2017
Välj

Möte på företag

Balans ger livskraftiga företag

Ny bok om vad som gör att företag överlever och är framgångsrika över tid – att de har organisatorisk resiliens.

Campus Borås

Nationellt projekt lyfter samverkansskicklighet som merit

Högskolan i Borås ska tillsammans med tio andra lärosäten utveckla kriterier för meritvärdering vid akademiska anställningar.


Nobelföreläsningar gav elever inblick i forskarvärlden

300 gymnasieelever besökte högskolan för att lyssna på föreläsningar om Nobelprisen på måndagen.


Högskolans bidrag – ett lyft för att öka elevers läsintresse

Av 50 förslag till kompetensutveckling för lärare och bibliotekarier valdes Högskolan i Borås bidrag ut som ett av de åtta första.


Samhällsengagerad pedagogikforskare lämnar över vid pension

Bengt Persson har gjort sig ett namn inom den internationella forskarscenen för sitt arbete med inkludering i skolan. Nu går han i pension.


Från doktorsavhandling till företag

Ramkumar Nair, nydisputerad i Resursåtervinning, utvecklade en teknologi under sitt avhandlingsarbete som nu har lett till ett nystartsföretag.