Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Högskolan i Borås
2018
Välj

Så kan barn bli mer delaktiga i samhället

Så kan barn bli mer delaktiga i samhället

Att få vara med och utforma ett barnbibliotek stärker barns delaktighet och samhörighet i samhället. Det visar en ny rapport.

Studenter på campus

Borås håller ställningarna

Antalet anmälningar till Högskolan i Borås är i stort sett oförändrat mot föregående år med en minskning totalt på 0,5 procent.


Konstnärlig performance gestaltade material som ett möte

TEXT + FILM | Sveriges Innovationsriksdag var i Borås förra veckan. Efter tisdagskvällens middag anordnades performancen ”Inside/outside”.


Högskolan bra på breddad rekrytering

På Högskolan i Borås kommer drygt 47 procent av studenterna från studieovana hem – fjärde bäst i riket.


Ny teknik ger effektivare produktion av biogas och bioetanol

Textilreaktorer utvecklade vid Högskolan i Borås får nu nya egenskaper som ger effektivare produktion av biogas och bioetanol.


Samverkansplattform för hållbar svensk textil startar i Borås

Högskolan i Borås ska starta en nationell plattform för samverkan mellan aktörer som arbetar med miljömässigt hållbara textilier och hållbart mode.