Huvudmeny
Startpunkt för framtidens poliser

Bakgrund

Under våren 2017 aktualiserades frågan om fler orter med polisutbildning i Sverige och Borås nämndes omgående som en tänkbar kandidat.

Det var i april som beskedet kom från den socialdemokratiska partikongressen om deras avsikt att kraftigt öka antalet polisanställda. För att göra detta uttrycktes det att två nya polisutbildningsorter behövs, vid sidan av polisutbildningarna vid Umeå universitet, Linnéuniversitetet i Växjö och Södertörns högskola i Stockholm. 

Redan i samband med kongressen omnämndes Borås som en stark kandidat i Västsverige. En satsning på polisutbildning är något som väl överensstämmer med Högskolan i Borås profil och har sedan tidigare varit en viktig ambition för högskolan.

Ett förberedande arbete påbörjades i våras tillsammans med Borås Stad, Polismyndigheten och Studentkåren i Borås. Borås har befintlig kompetens inom relevanta områden såsom infrastruktur och lokalmässiga förutsättningar, lärarkapacitet i relevanta ämnen och närhet i utbildning. Dessutom finns en hög integration mellan teori och praktik i utbildning och forskning.

I juli 2017 gav regeringen i uppdrag till Polismyndigheten att utreda förutsättningarna för att etablera polisutbildning vid ytterligare två lärosäten i landet, ett i västra Sverige och ett i södra Sverige. Det saknas i dagsläget beslut om att polisutbildningen ska utökas med nya utbildningsorter, liksom tidsplan och förutsättningar för sådan ansökan, men det är tydligt att möjlighet att få anordna polisutbildning i Borås åter aktualiserats. 

Det förberedande arbetet har pågått i Borås sedan i april, och högskolans styrelse gav tidigt rektor Björn Brorström i uppdrag att ansöka om att få bedriva polisutbildning. I oktober aviserade Högskolan i Borås och Borås Stad gemensamt till regeringen sitt intresse att bedriva polisutbildning i Borås. 14 november lämnades därefter en formell intresseanmälan in.