Huvudmeny

Den självklara kandidaten i väst

Borås är den enda orten i Västra Götaland som har aviserat intresse för en kommande polisutbildning och har ett starkt regionalt stöd.

 

Strategiskt geografiskt läge

Som ett av landets största rekryteringsområden med 1,7 miljoner invånare i Västra Götaland är det självklart med en polisutbildning placerad i området. I förhållande till befintliga utbildningsorter och etablering av en ny i södra Sverige har Borås, som är den näst största staden i regionen med 110 000 invånare, det geografiskt bästa läget.

Borås är en dynamisk och växande stad som tillsammans med Göteborg bildar ett västsvenskt kraftcentrum till nytta för hela regionen och Sverige. Städerna delar gemensamma utmaningar och har tillsammans en tredjedel av de nationellt utpekade särskilt utsatta områdena. Det är viktigt med lokalt förankrad polis med god lokalkännedom för att skapa trygghet i de större städerna, liksom på de mindre orterna och landsbygden.

Högskolan van vid att bedriva utbildning för professionen

Vid Högskolan i Borås bedrivs högre utbildning och forskning i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och kulturliv. Högskolan utbildar inom yrken som exempelvis lärare, bibliotekarie, sjuksköterska, systemvetare, ekonom, ingenjör och designer. Detta görs i nära samverkan med professionerna.

Samlat campus mitt i city

Högskolan i Borås campus ligger samlat mitt i city med närhet till allt som staden erbjuder. Närheten i staden gör också att det är korta avstånd till specifika faciliteter för polisutbildningen, bostäder etc. Vid campus har två platser utpekats som tänkbara för att integrera den kommande polisutbildningen.

Högskolans placering i city möjliggör goda kommunikationer med andra orter och det finns välutvecklade pendlingsmöjligheter till Göteborg.

Internationellt starka utbildnings- och forskningsmiljöer

Högskolan i Borås är internationellt stark inom flera områden som är till nytta för polisutbildningen, till exempel inom prehospital akutsjukvård, informationsvetenskap och datavetenskap. På högskolan finns också ett högteknologiskt träningscentrum för avancerade simuleringsövningar.

Utbildning med fokus på samhällets utmaningar

Innehållet i utbildningen ska fokusera på de utmaningar som samhället står inför: våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, våldsbejakande extremism, organiserad brottslighet och brott på internet.

Ett intensivt arbete med att formulera innehållet och pedagogiken utifrån polisprogrammets utbildningsplan pågår, och erfarna polislärare och akademiska lärare kommer att samverka i undervisningen. Kontakter är etablerade och utvecklas med Handelshögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.