Huvudmeny

FAQ

Här har vi samlat några av de frågor som vi får kring högskolans arbete med polisutbildningen.

Varför vill Högskolan i Borås ha polisutbildning?

För Högskolan i Borås stämmer polisutbildningen väl in i vår ambition att bedriva och utveckla professionsutbildningar. Att få anordna en sådan skulle vara ett naturligt steg i högskolans utveckling och expansion. Innehållet i polisutbildningen kan dessutom kopplas till flera andra utbildningar på högskolan.

Har Högskolan i Borås den lärarkompetens som krävs för att utbilda poliser?

Vid högskolan finns det goda kompetenser inom ett flertal av de områden som krävs för polisutbildningen. Erfarna polislärare och akademiska lärare kommer att samverka i undervisningen. Kontakter är också etablerade och utvecklas med Handelshögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Var på campus ska polisstudenterna få plats? Det behövs många specifika lokaler för polisutbildning – vad finns det för lokaler till förfogande?  

Det är olika typer av lokaler som behövs men det är viktigt att veta att alla inte behövs direkt första terminen. Diskussioner kring lokaler pågår och det finns lokaler som är lämpliga för olika aktiviteter. Polisstudenterna kommer inte i första hand utbildas i högskolans befintliga lokaler men de ska integreras på campusområdet och i Borås.

Nu har södra Sverige fått besked om polisutbildning. Varför gick de före och vad händer egentligen med Västsverige? 

Regeringen har aviserat att det är angeläget att få fler poliser i södra Sverige och att en utbildning i regionen därmed behövde skyndas på. Vi anser dock att det är lika angeläget att få starta en utbildning i Västsverige. Vi valde därför att lämna in vår intresseanmälan samtidigt som de södra lärosätena hade sin deadline. Nu har Malmö fått besked och Polismyndigheten har aviserat att de nu går vidare med att undersöka förutsättningarna för en polisutbildning i Västsverige.

Är det realistiskt att högskolan kan starta utbildning redan hösten 2018?

Vi hade kunnat starta till hösten om vi hade fått ett klart besked strax efter årsskiftet. Det har pågått ett arbete en längre tid och högskolan är väl förberedd när det gäller t.ex. lokaler, kursplaner och lärarkompetens. Nu har det dock visat sig att Polismyndigheten inte kommer att ge besked förrän i maj 2018 och därmed flyttas en eventuell start fram. 

När kommer besked kring polisutbildningen?

Polismyndigheten ska rapportera till regeringen den 23 maj kring förutsättningarna att etablera utbildning vid ytterligare två lärosäten i Sverige. De har skyndat på processen för södra Sverige och har där redan gett besked, och därmed kommer i maj besked om Västsverige.

Varför ska just Borås ha polisutbildning – passar inte det bättre i en större stad?

Borås är en växande stad med närhet till Göteborg. Städerna delar gemensamma utmaningar och har tillsammans en tredjedel av de nationellt utpekade särskilt utsatta områdena. Det är viktigt med lokalt förankrad polis med god lokalkännedom för att skapa trygghet i de större städerna, liksom på de mindre orterna och landsbygden. 

Platserna fylls inte på nuvarande polisutbildningar – varför ska vi då starta fler?

Borås har ett utmärkt geografiskt läge i Västra Götaland, med 1,7 miljoner invånare, vilket ger en god rekryteringsbas. I regionen finns det helt nya grupper som är intresserade av att läsa polisutbildningen men som inte har möjlighet att flytta, och som då får möjlighet att studera i Borås.

Polismyndigheten har också genomfört en utredning kring rekrytering av studenter till polisutbildning i Sverige och arbetar med frågan. 

Läs mer

Följ det arbete som pågår kring polisutbildningen.