Huvudmeny
Gröna blad i solljus

Organisation

Samordnare för hållbar utveckling har ett samordningsansvar för arbetet med att utveckla högskolans miljöledningssystem och att integrera hållbar utveckling i verksamheten.

Hållbarhetsrådet är ett stöd i detta arbete. Björn Brorström är ordförande i rådet och har det övergripande ansvaret för att hållbar utveckling integreras i högskolans verksamhet.

Handläggaren för hållbar utveckling utvecklar och samordnar högskolans miljöledningssystem och arbetar med frågor som berör organisationens direkta miljöpåverkan.

Det finns också samordnare för hållbar utveckling på varje akademi och enhet. 

Om du har frågor och synpunkter på vårt arbete inom hållbar utveckling, kontakta gärna rektors samordnare för hållbar utveckling Birgitta Påhlsson.