Huvudmeny
Ulrika Bernlo, avdelningschef

Uppskattar kontakten med mina medarbetare

Ulrika Bernlo är chef för Utbildningsstöd vid Högskolan i Borås. Hon är en del i ett team med kompetenta medarbetare som har en central roll för högskolans verksamhetsstöd. När hon är på sitt kontor vill hon vara tillgänglig och har dörren öppen för alla.

Vad jobbar du som?

– Jag är chef för Utbildningsstöd som är en del av Verksamhetsstöd vid Högskolan i Borås. På vår avdelning arbetar ca 20 medarbetare inom ett par stora verksamhetsområden. Ett av dessa är antagning där vi hanterar och behörighetsbedömmer alla som ansöker till oss. Sedan har vi fyra stora system som vi äger och förvaltar, däribland högskolans lärplattform Ping-Pong och Ladok, där studenternas resultat och registreringar finns. Min roll i allt detta är att se till att det flyter och att jag håller mig ajour med de olika verksamhetsområdena. Eftersom jag är systemägare för de fyra stora systemen ingår jag också i olika styrgrupper.

Namn: Ulrika Bernlo
Gör: Chef vid Utbildningsstöd vid Högskolan i Borås
Ålder: 38
Familj: Man, barn och en hund
Bor: Borgstena, men flyttar till Mjöshult, Bredared, i sommar
Fritidsintressen: Familjen, huset, bygger nytt som beräknas vara klart inom kort. Att vara ute i skog och mark, min trädgård. Tycker om inredning i äldre och lantlig stil.

Vad har du för utbildning och bakgrund?

– Jag har en fil. kand. i kulturgeografi, en bred utbildning som innefattar allt från företagsekonomi till kulturgeografi med fokus på turismutveckling. Åren efter studenten   jobbade jag Linköpings universitetet med att bedöma och granska ansökningar. Därefter arbetade jag på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap som den hette då i Göteborg där jag ansvarade för antagningen. Det var så så började jag min karriär som antagningshandläggare.

Hur kommer det sig att du började arbeta på Högskolan i Borås?

– Jag flyttade till Borås 2004 och började då jobba som antagningshandläggare på Högskolan i Borås och några år senare som samordnare för antagningsfrågor. 2011 förändrades min tjänst till tillförordnad avdelningschef och 2014 till avdelningschef.

Vad är den största utmaningen i ditt arbete?

– Det är alltid en utmaning att få tiden att räcka till och få alla att känna att jag finns tillgänglig. När jag är på mitt rum har jag dörren öppen och alla är välkomna, men det gäller att jag planerar min dag så jag kan vara tillgänglig när det behövs.

Vad är det bästa med att arbeta på Högskolan i Borås? 

 – Jag uppskattar verkligen kontakten med mina medarbetare som alla är experter inom sina områden. Att få jobba tillsammans med dem och se hur de utvecklas i sina respektive roller är tillfredställande. Eftersom vi på avdelningen ansvarar för många olika verksamheter är det också omväxlande arbetsuppgifter och det trivs jag med. Sedan uppskattar jag helhetsperspektivet vi har på avdelningen, där vi alltid försöker se vad som är bäst för hela högskolan samtidigt som vi försöker vidareutveckla vår verksamhet.  

Text: Jon Ulvsgärd
Foto: Suss Wilén