Huvudmeny

Information till sakkunniga

Här nedan finner du som sakkunnig information, dokument och blanketter för att kunna utföra uppdraget som sakkunnig.

Instruktioner, dokument och blanketter utom ansökningshandlingar och annons finner du i länklistorna på denna sida. Ansökningshandlingar och annons finner du i rekryteringsverktyget ReachMee. Lathund med länk till verktyget finns i menyn. Inloggningsuppgifter tilldelas via separat e-postmeddelande.

Utbetalning av arvode

Beroende på om du som sakkunnig är bosatt i Sverige eller utomlands finns det olika blanketter som ska fyllas i, vänligen ta del av informationen nedan.
 

Bosatt i Sverige

För utbetalning av arvode ska följande blanketter fyllas i:

  • Blankett Arvode sakkunnig övre del fylls i och skrivs under.

Bosatt utomlands

För utbetalning av arvode ska följande blanketter fyllas i:

  • Blankett Arvode sakkunnig övre del fylls i och skrivs under
  • SINK-ansökan (Application, SINK) fylls i och skrivs under
  • Passkopia ska bifogas

Samtliga dokument skickas till Högskolan i Borås, HR, 501 90 Borås, Sverige.