Huvudmeny

Vi stödjer högskolan

Här lyfter vi några av de finansiärer som stödjer högskolans verksamhet.

Sparbankstiftelsen Sjuhärads främsta uppgift är att främja sparsamhet genom att bevara och utveckla den gamla sparbanks- och föreningsbanksrörelserna idéer och värderingar. Stiftelsen främjar även forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott. Detta genom att dela ut ekonomiska bidrag till fysiska eller juridiska personer vars målsättning sammanfaller med stiftelsens, den att göra Sjuhäradsbygden till en attraktivare plats att leva på. Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats (extern länk)

Gunnar Ivarsons stiftelse för hållbart samhällsbyggande. Stiftelsens övergripande mål är att främja utbildning och forskning främst inom området byggteknik vid Högskolan i Borås. Stiftelsens webbplats (extern länk).

Stiftelsen Svensk Textilforskning. Stiftelsen SvenskTextilforskning har till ändamål att i samarbete med TEKOindustrierna understödja och befordra teknisk-vetenskaplig forskning och högre undervisning rörande textila produkter samt deras framställning och användning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft. En av områdena som KK-stiftelsen stödjer är forskning & forskarutbildningar genom att arbetar för att stärka svensk forskning och öka kontakten mellan högskola och näringsliv. Utifrån näringslivets behov hjälper stiftelsen till att bygga upp internationellt konkurrenskraftig forskning vid nya högskolor och universitet. För att öka kompetensen inom svenskt näringsliv satsar stiftelsen även på forskarutbildningar. KK-stiftelsens webbplats (extern länk)

Fler finansiärer

Naturligtvis finns det fler finansiärer som stödjer högskolans forskning. Se sidorna som listar finansiärer på vår forskningswebb för mer information.