Huvudmeny
Mobiltelefon och dator

Företagsforskarskola

Högskolan i Borås och Jönköping University, med stöd av KK-stiftelsen, driver företagsforskarskolan Industrial Graduate School in Digital Retailing (INSiDR) med fokus på digital handel.

Förberedelserna för forskarskolan börjar i mars 2018 och den första kullen, bestående av cirka tio doktorander, kommer att påbörja sina forskarstudier under hösten. De flesta doktoranderna kommer att vara anställda av de företag som ingår i projektet och ägna 80 procent åt sina forskarstudier. Resterande 20 procent arbetar de på företagen.

Till projektsidan för INSiDR.