Huvudmeny

Samarbeten

Här kan du läsa mer om några av de projekt som sker i samarbete mellan högskolan och andra parter.

Högskolan i Borås tar en aktiv del i samhällsutvecklingen både nationellt och internationellt. Studenter och forskare vid högskolan ska skapa mervärden, såväl inom som utom akademin. Det är viktigt att skapa arenor, såväl nationellt och internationellt, där idéer kan mötas och förmeras. För att göra det på bästa möjliga sätt deltar högskolan i ett antal olika samarbeten, nätverk och projekt.