Huvudmeny
Data

iSchools

Högskolan i Borås är den första svenska medlemmen i den internationella organisationen iSchools. Organisationen främjar utbildning och forskning inom det informationsvetenskapliga fältet.

Organisationen iSchools startade i USA där utbildningar inom området hade behov av att uppdatera sig, stärka sina varumärken och öka kontakterna sinsemellan och med företag. Eftersom informationsområdet ständigt förändras i snabb takt är det viktigt att utvecklas och uppdatera sig på den senaste kunskapen. iSchools underlättar en sådan uppdatering av vad som sker internationellt.

Fakta iSchools

iSchools är en global utbildningsorganisation med ledande medlemmar i informationsfältet, som utgår från att experter krävs när det gäller all slags informationsutveckling i vetenskap, företag, utbildning och kultur.

iSchoolsorganisationen har sedan starten i USA 2005 spridit sig till både Europa och Asien och i Norden är Köpenhamns universitet, Høgskolen i Oslo og Akershus och Tammerfors universitet medlemmar utöver svenska Högskolan i Borås.

Ett medlemskap i iSchools är en kvalitetsstämpel som säger att institutionen är en av de stora inom det informationsvetenskapliga området i Europa.

Artikel om Bibliotekshögskolans tankar om medlemskapet