Huvudmeny
Studenter vid gruppborden i lärsalen Loftet.

2018-02-19

Aktivt lärande för studenterna i ”Loftet”

Annorlunda, trevligt och perfekt för seminarier. Det tycker studenterna på affärsingenjörsprogrammet om högskolans undervisningslokal ”Loftet”, rummet för aktivt lärande.

Under fredagen fick de en introduktion i vad hållbar utveckling innebär kopplat till deras studieämne i form av ett seminarium i Loftet.

Diskussionerna kring de runda borden gick varma kring de frågor som seminarieledaren Nils Lindh delade ut. Några grupper använde sig av A3-papper för att anteckna, medan andra använde den whiteboard som finns till hands vid varje gruppbord.