Huvudmeny
Skiss av Loftet (J517) som blir ny undervisningssal enligt Active Learning Classroom konceptet

2017-04-28 13:30

Ombyggnationer förnyar högskolan


Det pågår fler ombyggnationer just nu på Högskolan i Borås, en av dem är ombyggnaden av datasalen (J517) som omvandlas till ett Active Learning Classroom. Salen förväntas vara klar till terminsstart i höst.

Med konceptet Active Learning Classroom (ALC) blir J517 på plan 5 i hus Sandgärdet,
en ny typ av undervisningssal, där enskilda arbetsstationer ersätts av runda bord med tillhörande TV-skärmar och whiteboardtavlor. Efter ombyggnationen kommer salen att heta "Loftet".

Skiss av J517 som blir ny undervisningssal enligt Active Learning Classroom konceptet och får samtidigt nytt namn och blir "Loftet"– Konceptet ska skapa större delaktighet i undervisningen och underlätta gruppdiskussioner, säger Christina Lindqvist, fastighetssamordnare på Högskolan i Borås.

Hon berättar att inspiration om ALC-konceptet har hämtats från University of Minnesota i USA och att ombyggnationen har föregåtts av studiebesök vid Göteborgs universitet och vid Danmarks Tekniske Universitet (DTU) som båda har infört konceptet

Ombyggnationen av det som blir "Loftet" innebär färre datorplatser så därför utökas Medialabbet (L202) på entrévåningen i Sandgärdshuset med fler datorplatser. För att frigöra plats kommer bland annat receptionsdisken att rivas. Arbetet påbörjas i juni och förväntas också vara klart före terminsstart i höst.
Ombyggnationen av datasal J 517 pågår som bäst och ska stå klart lagom till terminsstarten i höst.

 

– Vi ber alla att ha överseende med att det under en period kan upplevas som stökigt och bullrigt i samband med ombyggnationerna, men att vi i gengäld får finare och mer  ändamålsenliga lokaler framåt, säger Christina Lindqvist.

 

Självservering i Röda matsalen

Under sommaren sker också förändringar i Restaurang Balder, där den stora nyheten är att självservering införs i Röda matsalen. Fördelen förklarar Christina Lindqvist såhär: 


– Genom självservering och att du som gäst betalar innan du tar maten förbättrar vi flödena och med det minskar vi dagens köbildningar. Vi passar samtidigt på att förnya matsalsdelen i Röda matsalen och serveringsdelen i Gröna matsalen samt i snabbfiket.

Illustration över Restaurang Balder efter ombyggnationen Röda matsalen.

Illustration över Restaurang Balder efter ombyggnationen, Röda matsalen.

Illustration över serveringsdelen i Restaurang Balder, Gröna matsalen

Skiss Restaurang Balder, Röda matsalen (pdf)

Med reservation för att det kan ske förändringar i skisserna.

Läs mer om planerade ombyggnationer 2017 vid Högskolan i Borås.

Läs tidigare publicerad artikel: "Loftet" – ett nytt rum för aktivt lärande”

Text: Henrik Grönberg
Foto: Henrik Grönberg
Skisser & illustrationer: Wahlström & Steijner Arkitekter AB