Huvudmeny

Hälsa

Drop-in-mottagning hos sjuksköterska

Hos sjuksköterskan kan du få hjälp med rådgivning i hälsofrågor, göra enklare hälsoundersökningar eller få hjälp med enklare sjukvårdande behandlingar. 

Tid: Måndag–torsdag, kl. 10:00–12:30
Plats: L538, Studenthälsan

 


 

Compassion – självmedkänsla
Ingår i serien Måndagsföreläsningar på temat hållbar student.
Hur låter din inre dialog? Är du dömande och sträng emot dig själv och andra eller är du omsorgsfull och tillåtande i ditt tankemönster? Hjärnan uppfattar en kritisk inre dialog som ett hot vilket ökar oro och stress. Compassion handlar om att bemöta sig själv och andra med omsorg och förståelse, vilket minskar oro och stress.

Tid: Måndagen 7 maj, kl 15.15-16.00
Plats: A315
Anmälan: Ingen anmälan krävs. Vid frågor kontakta  camilla.bostrom@hb.se 

Ansvariga: Camilla Boström, kurator och Helene Nilsson. kurator Studenthälsan


Hjärtlungräddning

Vill du lära dig göra hjärtlungräddning, använda en hjärtstartare samt lära dig vad du bör göra om någon satt i halsen? Utbildningen tar ca 2 timmar. Efter kursen får du ett utbildningsintyg.

Tid: 15 mars, kl. 14:00 - 16:00
Plats: H503
Anmälan: Anmälan senast 12 mars. Vid frågor kontakta anna-lena.jingnas@hb.se

Tid: 11 april, kl. 14:00 - 16:00
Plats: H503
Anmälan: Anmälan senast 6 april. Vid frågor kontakta anna-lena.jingnas@hb.se


Mindfulness - föreläsning 

Ingår i serien Måndagsföreläsningar på temat hållbar student.
Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att vara här och nu. Mindfulness kan beskrivas som motsatsen till att gå på autopilot och har visat sig ge flera positiva effekter. Genom att träna mindfulness kan vi t.ex. förbättra vår koncentrationsförmåga, bli bättre på att reglera våra känslor och minska vår stress. 

Under föreläsningen/workshopen får du en kort introduktion till vad mindfulness är och hur du kan komma igång. 

Tid: Måndagen 16 april, kl 15.15-16.00
Plats: A315
Anmälan: Vid frågor kontakta  camilla.bostrom@hb.se 

Ansvarig: Camilla Boström, kurator Studenthälsan 


Introduktionskurs i mindfulness

Kursen består av tre tillfällen. Vid kurstillfällena ligger fokus på att vi gör olika mindfulnessövningar. Det finns också tid för samtal och reflektion. Mellan kurstillfällena övar deltagarna hemma en stund varje dag. Vi ser gärna att en deltar vid samtliga kurstillfällen. 

Anmälan: Det är ingen kurs planerad denna termin. Vid frågor och intresse kontakta  camilla.bostrom@hb.se.


Prokrastinering - grupp

Skjuter du upp dina studier på ett sätt som börjar bli, eller är, ett bekymmer för dig? Prokrastineringsgruppen är till för dig som har svårt att organisera och planera dina studier eller som upprepat skjuter upp att plugga. Gruppens syfte är att arbeta för att minska prokrastinering och att istället komma igång med studierna med stöd av varandra.

Gruppen träffas på tisdagar kl 15.00-16.30 varje vecka under hela terminen

Gruppen har ett begränsat antal deltagare. Vi har ett fortlöpande intag under terminens gång. Det innebär att du som student kan stå i kö och erbjudas att börja i gruppen så snart det blir en plast ledig. Det är först till kvarn som gäller!

Är du intresserad av att delta i prokrastineringsgruppen så kan du anmäla dig så kontaktar vi dig för mer information. 

Start: Tisdagen 20 februari, kl 15.00-16.30
Plats: Meddelas senare
Intresseanmälan:  Kontakta helene.nilsson@hb.se

Ansvariga: Helene Nilsson. kurator och Camilla Boström, kurator Studenthälsan

 


 

Prokrastinering - sluta skjuta upp, börja jobba
Ingår i serien Måndagsföreläsningar på temat hållbar student.
Föreläsning/workshop om uppskjutandebeteende hos studenter. Vi går igenom prokrastinering i studiemiljö - vad det är och hur vi kan göra annorlunda. Det kommer att finnas tid att fundera över sin egen situation. 

Tid: Ny föreläsning planeras till hösten
Plats: A315
Anmälan: Ingen anmälan krävs. Vid frågor kontakta  camilla.bostrom@hb.se 

Ansvariga: Camilla Boström, kurator och Helene Nilsson, kurator Studenthälsan


Rökavvänjning

Vet du om att rökning ökar stress, ångest och sömnproblem? Det kan även vara lättare att få jobb om du är rökfri. Vill du få hjälp att sluta?
Anmäl dig till en rökavvänjningskurs, vi träffas vid 3 tillfällen. 

Tid: Start när minst 6 st anmälda. 
Anmälan: Intresseanmälan - kontakta anna-lena.jingnas@hb.se


Sömnskola

Ingår i serien Måndagsföreläsningar på temat hållbar student.
Vi kommer bl.a. att ta upp sömnens olika faser, vad som händer i kroppen när vi sover och vad man kan göra själv för att förbättra sin sömn.

Tid: Måndagen 9 april, kl.15:15 - 16:00
Plats: A315
Anmälan: Ingen anmälan krävs. Vid frågor kontakta anna-lena.jingnas@hb.se

Ansvarig: Anna-Lena Jingnäs, sjuksköterska, Studenthälsan


Våga tala-föreläsning

Ingår i serien Måndagsföreläsningar på temat hållbar student.
Föreläsning om talängslan hos studenter.  Under föreläsningen får du information om studenthälsans kommande Våga Tala kurs och en del teori kring talängslan. Det är inga praktiska övningar under föreläsningen. 

Tid: Måndagen 19 februari, kl 15.15-16.00
Plats: A315
Anmälan: Ingen anmälan krävs. Vid frågor kontakta helene.nilsson@hb.se 

Ansvariga: Helene Nilsson kurator och Anna-Lena Jingnäs sjuksköterska Studenthälsan


Våga tala-helgkurs

Tycker du att du har så svårt att tala inför grupp att det hindrar dig i dina studier eller i din vardag? Kursen vänder sig till dig som har talängslan och i en liten grupp vill träna dig på att framträda och våga yttra dig i olika gruppsammanhang. Fokus under kursen är praktiska övningar där vi arbetar med att möta ängslan och oro. Det är ingen kurs i retorik eller presentationsteknik.

Vi vill att du som anmäler dig till helgkursen har varit på föreläsningen om Våga tala.

Tid: Lördag 3 mars kl 9-16 och söndag 4 mars kl 9-16. 
Plats: A315
Anmälan: Anmälan senast 22 februari via mail till helene.nilsson@hb.se
Vid frågor kontakta 
helene.nilsson@hb.se

Kursansvariga: Helene Nilsson kurator och Anna-Lena Jingnäs sjuksköterska Studenthälsan