Huvudmeny
Veronica Malm

2018-05-17

Hon undersöker optiska och elektriska effekter på textil

TEXT + FILM | Det är möjligt att belägga textilier med pigment som ändrar färg beroende på vinkel. Det går också att skapa elektriskt ledande beläggningar som är flexibla och använda olika tekniker som håller för tvätt och slitage. Detta är de viktigaste resultaten i Veronica Malms, nydisputerad inom textil materialteknik, avhandling.

Avhandlingen handlar om flakformiga fyllnadsmedel. Första delen om hur effektpigment kan appliceras på textil för bästa effekt. Det är pigment som gör att ljuset bryts och reflekteras i olika riktningar och det blir en vinkelberoende färgfördelning till exempel från turkost till lila.