Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Anmälnings- och antagningsstatistik

Här finner du de senaste anmälnings- och antagningsresultaten i pdf-format. Statistiken är uppdelad på programutbildningar och kurser. Tidigare resultat kan du se under rubriken äldre statistik i menyn

Av anmälningsstatistiken framgår antal sökande och antal sökande i första hand. I antagningsstatistiken visas resultaten från urval 1 och 2 samt antal antagna och poängen för sist antagen i respektive urvalsgrupp.

Urvalsgrupper

 • BI, BIex och BII - betyg från gymnasieskolan 
 • BF - intyg från folkhögskola
 • HP - Högskoleprov
 • HSKP – Högskolepoäng
 • ALE – Arbetslivserfarenhet
 • YLE - Yrkeslivserfarenhet
 • DA – Direktantagning
 • ÖS – Övriga sökande
 • AU – Alternativt urval
 • SA – Sen anmälan
 • EA - Efteranmälan

Nationell statistik
Söktryck på program 
Universitets och högskolerådets (UHR) statistik

Antagningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

 

Vårterminen 2018

Urval 1

Program

Kurser

Urval 2

Program

Kurser

Höstterminen 2017

Urval 1

Program

Kurser

Urval 2

Program

Kurser

Vårterminen 2017

Urval 2

Program

Kurser

Urval I

Program

Kurser