Huvudmeny
Viktiga datum

Viktiga datum

Vårterminen 2018

15 september - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
16 oktober - Sista anmälningsdag
31 oktober - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
1  december - Sista kompletteringsdag
8  december - Antagningsbesked med svarskrav
19 december - Sista svarsdag
27 december - Andra antagningsbeskedet
3 januari - Registrering på kurs och program öppnar
9 januari - Sista dag för registrering på kurs och program

* 31 oktober – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper på antagning.se (extern länk)  som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 31 oktober.

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

Terminsindelning

Vårterminen  2017 - 2017-01-16 -- 2017-06-04
Höstterminen 2017 - 2017-08-28 -- 2018-01-14
Vårterminen  2018 - 2018-01-15 -- 2018-06-03
Höstterminen 2018 - 2018-09-03 -- 2019-01-20
Vårterminen  2019 - 2019-01-21 -- 2019-06-09
Höstterminen 2019 - 2019-09-02 -- 2020-01-19
Vårterminen  2020 - 2020-01-20 -- 2020-06-07
Höstterminen 2020 - 2020-08-31 -- 2021-01-17
Vårterminen 2021 - 2021-01-18 -- 2021-06-06
Höstterminen 2021 -  2021-08-30 -- 2022-01-16
Vårterminen 2022 -  2022-01-17 -- 2022-06-05
Höstterminen 2022 -  2022-08-29 -- 2023-01-15
Vårterminen 2023 -  2023-01-16 -- 2023-06-04