Huvudmeny

Antagningsbesked för dig som sökt till specialistsjuksköterske- eller barnmorskeutbildning är försenat och förväntas publiceras på eftermiddagen den 24 april eller senast förmiddagen den 25 april.

Förkunskapskrav

För att vara behörig sökande till utbildningen behöver du uppfylla följande förkunskapskrav

Utländsk akademisk utbildning motsvarande minst tre års heltidsstudier. Godkänt resultat Svenska för invandrare (SFI) kurs D.

Reell kompetens

Om du inte uppfyller förkunskapskravet i svenska språket kan du bli behörig genom att ansöka om reell kompetens eller undantag. Är du osäker på behörigheten kan du kontakta studievägledaren.

Efter avslutad och godkänd utbildning får du behörighet motsvarande:

Svenska som andraspråk 1,2, 3 och Samhällskunskap 1b.