Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Historia

Invandrarakademin (IA) vid Högskolan i Borås startade år 2002 som ett samarbetsprojekt med andra aktörer i samhället. Verksamheten drevs som projekt i fem år. Under år 2006 blev IA utvärderat av Högskoleverket och blev därefter en del av högskolans ordinarie verksamhet och utbud

Utifrån högskoleförordningen (SFS 2008: 1101) har vi valt att vända oss till både personer med avslutad utländsk akademisk examen och personer med icke avslutad utländsk akademisk utbildning. Som mindre lärosäte har vi ett mindre urval och kan därför inte enbart vända oss till utländska akademiker med specifik avslutad examen. Nyanlända har ofta tvingats avbryta sin utbildning i hemlandet pga. krig eller politisk oro. I Borås vänder vi oss alltså till akademiker som har avslutat sin utbildning, med examen, men också till studenter som tvingats avbryta sin utbildning i hemlandet.