Huvudmeny

Antagningsbesked för dig som sökt till specialistsjuksköterske- eller barnmorskeutbildning är försenat och förväntas publiceras på eftermiddagen den 24 april eller senast förmiddagen den 25 april.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Lärarutbildningar och pedagogiskt arbete

Skapa din framtid i Borås

Vill du ha ett arbete där du påverkar barn och ungdomars framtid och samtidigt har möjlighet att påverka din egen yrkesroll?

Som förskollärare eller lärare kan du erbjuda möjlighet till och skapa förutsättningar för lärande och utveckling för barn och ungdomar.

Startar på vårterminen -18

Grundnivå

Startar på höstterminen -18

Grundnivå

Avancerad nivå