Huvudmeny

Antagningsbesked för dig som sökt till specialistsjuksköterske- eller barnmorskeutbildning är försenat och förväntas publiceras på eftermiddagen den 24 april eller senast förmiddagen den 25 april.

Språkpedagogiskt stöd

Som student vid Högskolan i Borås kan du få hjälp med tal och kommunikation, svenska som andraspråk samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Under terminerna arrangeras också flera kurser och workshoppar/seminarier som du kan ta del av. Du är även välkommen att besöka Språkverkstaden.