Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Anna Sjövall

Teknik och ingenjörsvetenskap

Grundnivå

Byggingenjör

Designteknikerutbildning

Energiingenjör

Industriell ekonomi - affärsingenjör

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Industriell ekonomi - logistikingenjör

Kemiingenjör i tillämpad bioteknik

Maskiningenjör - produktutveckling

Textilingenjörsutbildning


Avancerad nivå

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

Masterprogram i resursåtervinning