Huvudmeny
Närbild student

Lärarutbildningar och pedagogiskt arbete

Vill du ha ett arbete där du påverkar barn och ungdomars framtid och samtidigt har möjlighet att påverka din egen yrkesroll?

Som förskollärare eller lärare kan du erbjuda möjlighet till och skapa förutsättningar för lärande och utveckling för barn och ungdomar.

Startar på höstterminen

Grundnivå

Förskollärarutbildning, 210 högskolepoäng

Förskollärarutbildning, 210 högskolepoäng (studieort Varberg)

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 högskolepoäng

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng (studieort Varberg)

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 högskolepoäng

Avancerad nivå

Masterprogram i pedagogiskt arbete, 120 högskolepoäng

Startar på vårterminen

Grundnivå

Förskollärarutbildning, 210 högskolepoäng

Förskollärarutbildning, 210 högskolepoäng (studieort Skövde)

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng (studieort Skövde)