Huvudmeny
Närbild student

Vård

Vill du jobba med och mycket nära människor? Då kan sjuksköterskeyrket vara något för dig.

Genom teoretiska studier och omfattande praktik får du gedigna kunskaper i att möta och vårda människor i livets olika faser. En del av praktiken kan du genomföra på någon av våra utbildningsvårdavdelningar.

Startar varje vår och höst

Grundnivå

Sjuksköterskeutbildning, 180 högskolepoäng

Startar varje höst

Grundnivå

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30 högskolepoäng

Vård- och omsorgsadministration, tre på varandra följande kurser på grundnivå om 30 högskolepoäng vardera (för dig som vill bli chef inom vård och omsorg).

Avancerad nivå
Barnmorskeutbildning, 90 högskolepoäng

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart, 75 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 högskolepoäng (för dig som vill bli barnsjuksköterska)

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng

Startar hösten 2018 (varannan höst)

Avancerad nivå

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 högskolepoäng